Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

15-09-2017

I. Lãnh đạo bệnh viên (Ban giám đốc).

Giám đốc: BSCKII Hoàng Văn Hùng

Phó Giám đốc: Ths BSCKII Hoàng Quốc Khái

Phó Giám đốc: Ths BSCKII Phạm Đăng Quế

Phó Giám đốc: BSCKII Hoàng Văn Chung

Phó Giám đốc: BSCKI Vũ Thị Thanh Huyền

II. Lãnh phòng chức năng.

Trưởng phòng TCCB: BSCKII Nguyễn Anh Đức

Trưởng phòng KHTH: BSCKII Nguyễn Văn Thắng

Phó trưởng phòng Điều dưỡng: Cử nhân Nguyễn Thị Dự

Trưởng phòng CĐT: BSCKII Trần Đức Băng

Trưởng phòng HCQT: Cử nhân Hoàng Xuân Khá

Trưởng phòng TCKT: Kỹ sư Bồ Xuân Thu

Trưởng phòng VT-TBYT: Kỹ sư Trần Tuấn Anh

III. Lãnh đạo khoa cận lâm sàng.

Trưởng khoa CĐHA: BSCKII Nguyễn Văn Kế

Trưởng khoa Xét nghiệm: BSCKI Vũ Xuân Trường

Trưởng khoa Nội soi – TDCN: ThS Bs Trần Công Khanh

Trưởng khoa Dược: DSCKI Nguyễn Tiến Thuấn

Trưởng khoa GPBL: BSCKI Trần Ngọc Tạo

Phó trưởng khoa KSNK: ThS Nguyễn Anh Tuấn

IV. Lãnh đạo khoa lâm sàng.

Trưởng khoa Khám bệnh: BSCKI Nguyễn Minh Tân

Trưởng khoa Cấp cứu: BSCKII Nguyễn Văn Điện

Trưởng khoa HSTC-CĐ: Ths BSCKII Phạm Đăng Quế

Trưởng khoa GMHS: Ths BSCKII Hoàng Quốc Khái

Trưởng khoa Ngoại: BSCKII Nguyễn Văn Lệ

Trưởng khoa Truyền nhiễm: BSCKII Trần Đức Băng

Trưởng khoa Thần kinh nội tiết: BSCKII Đỗ Thanh Vân

Trưởng khoa Nội tổng hợp: BSCKI Vũ Thúy Lan

Trưởng khoa Nhi: BSCKI Lại Thị Quyên

Trưởng khoa Chấn thương: ThS BS Trần Đình Hán

Trưởng khoa Chuyên khoa: ThS BS Phạm Văn Tuấn

Trưởng khoa Nội tim mạch lão khoa: ThS BS Nguyễn Văn Quyết

Trưởng khoa Da liễu: BSCKI Nguyễn Thị Thủy

Trưởng khoa YHCT: BSCKI Trịnh Thị Thắm Hằng

Phó Trưởng khoa Phụ sản: BSCKI Trần Thị Yến

Phó trưởng khoa Thận tiết niệu – CXK: BS Đào Mạnh Trung

Phụ trách khoa PHCN: BS Phạm Đức Thành