Bệnh xương khớp


  • Thấp khớp – Trường hợp đặc biệt của bệnh xương khớp
    Thấp khớp – Trường hợp đặc biệt của bệnh xương khớp Trong hệ thống từ điển về bệnh xương khớp thì thấp khớp hay viêm khớp dạng thấp được xem là căn bệnh đặc biệt với nguyên nhân, triệu chứng và mức độ ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể không giống như các bệnh xương khớp khác. Cùng tìm hiểu bài đầu tiên trong chuỗi bài kiến thức chuyên sâu về bệnh thấp khớp: Khái niệm về bệnh thấp khớp.

    25-02-2017