Một số hình ảnh Hội thi Điều dương, Hộ sinh giỏi, thanh lịnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2107

02-10-2017