Quyết định công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2024

05-01-2024

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 như sau: