Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

2017-09-27

Đại hội chi bộ Chấn thương.

Đại hội chi bộ Tài chính kế toán.

Đại hội chi bộ Khám bệnh.

Đại hội chi bộ Tổ chức - Hành chính.

Đại hội chi bộ Gây mê hồi sức.

Đại hội chi bộ Vật tư TBYT - KSNK.- 

Đại hội chi bộ Chẩn đoán hình ảnh.

Đại hội chi bộ Cấp cứu.

Đại hội chi bộ Thần khinh nội tiết.