Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

2022-09-13

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh về việc đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 18/7/2022 đến 29/7/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội các chi bộ đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Trước đó, để tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 22/6/2022 Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; trên cơ sở đó, 19/19 chi bộ đã tích cực chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu liên quan và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy kế hoạch đại hội của chi bộ mình, bao gồm: Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ; dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo phương hướng nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo kế hoạch chung của Đảng ủy Bệnh viện, đại hội các chi bộ thực hiện 02 nội dung chính: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. (2) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c Hoàng Quốc Khái – Phó bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với chi bộ Sản – Ngoại Thần kinh Đại hội điểm – thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đại hội các chi bộ được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c Đăng Văn Cường – UV BTV ĐU chụp ảnh lưu niệm chi bộ Chuyên khoa

Với tinh thần trách nhiệm, các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đã được tổ chức thành công tốt đẹp với quyết tâm nỗ lực phát huy thành tích, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

                                                                                      Đặng Văn Cường

                                                                         Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

 


Tin tức liên quan