lựa chọn đơn vị thẩm định, xác định giá khởi điểm quyền đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

2023-10-16

THÔNG BÁO

Vv lựa chọn đơn vị thẩm định, xác định giá khởi điểm quyền đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Kính gửi: Các Đơn vị thẩm định giá

Bệnh viện cần thẩm định, xác định giá khởi điểm việc đầu tư khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá chi tiết tại đây.


Tin tức liên quan