Yêu cầu báo giá Vật tư Y tế năm 2023

2023-11-03

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung thư mới báo giá.

- Phụ lục.


Tin tức liên quan