YÊU CẦU BÁO GIÁ “Về việc cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên”

2024-04-26

 YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng

 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ Mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng thuộc Bệnh viện” nội dụng cụ thể TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan