BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN TỪ NGÀY 18/11/2023

2024-05-14

Thực hiện Thông tư 22/TTBYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế về việc "Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp".

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thực hiện thu giá viện phí từ 18/11/2023 như sau:

Bảng giá viện phí BHYT từ 18/11/2023