Giá các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên từ ngày 15/07/2018

2018-11-29

Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 15/2018/TT-BYT quy đinh thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thực hiện thu giá viện phí từ 15/07/2018 như sau:

Giá Viện phí từ ngày 15/7/2018