Bệnh viên đa khoa tỉnh Hưng Yên không tiếp khách, nhận hoa ngày 27/2/2020

2020-02-21

Để phòng, chống dịch viêm phối do Virus COVID -19. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thông báo không tổ chức miết tinh, chúc mừng, nhận hoa ngày 27/2/2020. 


Tin tức liên quan