Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng yên Xét nghiệm sàng lọc COVID-19

2021-06-08

Ngày 14/5/2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Virus COVID-19 cho toàn thể cán bộ nhân viện trong Bệnh viện. Trong số lấy mẫu có một số mẫu nghi ngờ. Bệnh viện đã gửi số mẫu trên sang Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Hưng Yên (CDC Hưng yên) xét nghiệm lại. Kết quả tất cả các mẫu đều âm tính (-).


Tin tức liên quan