Hội thi sân khấu hóa "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

2019-08-14

                  Thực hiện công văn số 125/CĐYT ngày 12/4/2019 của Công đoàn Y tế Việt Nam "Về việc tổ chức hội thi sân khấu hóa "Cán bộ y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên phát động phong trào và tổ chức Hội thi sân khấu hóa "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc bệnh viện phát động phòng trào và quán triệt hội thi

 

Video clip VP

Video clip NG

Video clip NOI

 


Tin tức liên quan