Mời chào giá cung cấp hàng hoá

2023-06-02

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên chuẩn bị xây dựng giá gói thầu về một sốm loại hóa chất. Vậy Bệnh viện kính mời các đơn vị có năng lực, có kinh nghiệm vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện. Tại đây.


Tin tức liên quan