Một số kiển thức mới cập nhật về SARS COV2

2020-08-11

Gửi các quý đồng nghiệp các bài giảng phòng chống dịch Covid-19
Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai
1.    Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Covid 19 - PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Giám đốc TT Bệnh nhiệt đới BV Bạch Mai
           https://www.youtube.com/watch?v=8v9rYDFOBmw
2.    Mang và loại bỏ khẩu trang N95
           https://www.youtube.com/watch?v=68dTaF_h1Mg&t=9s
3.     Mang và loại bỏ khẩu trang y tế
          https://www.youtube.com/watch?v=OXNiCv6zfXY&t=4s
4.     Quy trình mang phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi vào buồng cách ly
          https://www.youtube.com/watch?v=35R_hONADVk&t=2s
5.     Quy trình tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân sau khi vào buồng cách ly
           https://www.youtube.com/watch?v=XWJ1RpzADU4&t=1s


Tin tức liên quan