THÔNG BÁO Mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn

2022-10-27

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên chuẩn bị xây dựng tính năng kỹ thuật, nhóm tiêu chí kỹ thuật, đơn giá dự kiến cho từng mặt hàng theo danh mục được phê duyệt tại đây

 


Tin tức liên quan