THÔNG BÁO Mời thẩm định giá gói thầu thầu Mua sắm vật tư, hoá chất dùng cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2022-2023

2023-01-19

Bệnh viện đa khoa tỉnh đang tiến hành xây dựng giá dự toán gói thầu “Mua sắm vật tư, hoá chất dùng cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2022-2023” với các nội dung chi tiết TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan