THÔNG BÁO Về việc Công khai lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2024

2024-04-23

THÔNG BÁO

Về việc Công khai lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2024

 

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thông báo công khai về việc lựa đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác cơ sở vật chất tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2024 chi tiết TẠI ĐÂY:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa  khoa tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

II. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1.Tên tài sản:

1.1.Cho thuê quyền khai thác nhà ăn và siêu thị tạp hóa

  Nhà khoa dinh dưỡng với tổng diện tích sàn cho thuê 975m2 .

Giá khởi điểm: 966.000.000VNĐ ( Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn ).

Thời hạn đầu tư khai thác: năm 2024. 

1.2. Cho thuê quyền khai thác bãi trông xe của người bệnh

- Khu vực trong giữ xe máy, xe đạp với diện tích  cho thuê là 1700 m2.

- Khu vực trông giữ xe ô tô của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là 960 m2 vị trí khu vực dãy bên phải và bên trái cổng chính và khuôn viên khác trong Bệnh viện.

Giá khởi điểm: 747.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

Thời hạn đầu tư khai thác: năm 2024. 

2. Thời gian thực hiện đấu giá: Trong tháng 01 năm 2024.


Tin tức liên quan