THÔNG BÁO V/v lựa chọn đơn vị thẩm định, xác định giá khởi điểm quyền đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2023-04-04

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đơn vị thẩm định, xác định giá khởi điểm quyền đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

 

          Kính gửi: Các Đơn vị thẩm định giá

Bệnh viện cần thẩm định, xác định giá khởi điểm việc đầu tư khai thác cơ sở vật chất, thuê dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá như sau:

  1. Tiêu chuẩn đơn vị thẩm định được lựa chọn.

- Thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính thời gian gần nhất.

- Không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Doanh nghiệp không trong tình trạng đang bị cơ quan nhà nước điều tra, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật về thẩm định giá

- Thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu 03 năm;

- Tổng số hợp đồng thẩm định giá đã ký kết trong năm 2022 đạt từ 05 Hợp đồng trở lên, ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có kinh nghiệm thẩm định về giá các dịch vụ tương tự.

  1. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bao gồm:

- Hồ sơ năng lực

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Bảng kê chứng thư thẩm định giá, và các hợp đồng đạt tiêu chí thẩm định giá về lĩnh vực tương tự.

    3. Thời gian nhận hồ sơ:

  Từ 14h  ngày 04 tháng 4 năm 2023 đến 16h30 ngày 07  tháng 4 năm 2023

  1. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

    5. Thông tin liên hệ: Mọi thông tin chi tiết xin liện hệ: Ông Hoàng Văn Học

Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0915160881

( Lưu ý: Bệnh viện không hoàn trả Hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn).

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị thẩm định giá.


Tin tức liên quan