THÔNG TUYẾN TỈNH KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

2021-01-14

Từ ngày 01/01/2021, quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

  • Người bệnh khám chữa bệnh đúng tuyến (có giấy chuyển viện từ bệnh viện huyện lên bệnh viện Đa khoa tỉnh) và người bệnh cấp cứu:

     + Được hưởng 100% chi phí điều trị ngoại trú và nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 với mức hưởng:

  • 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở…
  • 95% chi phí khám, chữa bệnh nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…
  • 80% chi phí khám, chữa bệnh nếu là đối tượng khác.
  • Người bệnh khám chữa bệnh không đúng tuyến:

     + Không được hưởng chi phí khám chữa bệnh ngoại trú

     + Được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định (như trên)

     + Không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh để xem xét hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh với người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm đủ 6 tháng lương cơ sở.

     Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận người bệnh điều trị nội trú phù hợp với phạm vi chuyên môn và số giường bệnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     ** Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tổng đài 19001990

 


Tin tức liên quan