Thư mời báo giá

2023-03-21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cần thuê một số dịch vụ. Vậy mời các nhà thầu có đủ năng lực muốn tham gia, gửi Báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Nội dung chi tiết các gói thầm dưới đây.

1, Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế của bệnh viện năm 2023-2024

2. Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp nội, ngoại cảnh của bệnh viện năm 2023-2024

3. Gói thầu: Dịch vụ thu gom và xử lý chiếu, đồ vải y tế của bệnh viện năm 2023-2024


Tin tức liên quan