Thư mời báo giá

2023-05-22

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cần Lập dự toán bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế; Thẩm định giá một số dịch vụ. Vậy mời các nhà thầu có đủ năng lực muốn tham gia, gửi Báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Nội dung chi tiết các gói thầm dưới đây.

1. Lập dự toán bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế

2. Thẩm định giá dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế

3. Thẩm định giá dịch vụ thu gom và xử lý chiếu, đồ vải y tế

4. Thẩm định giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp


Tin tức liên quan