Thư mời báo giá

2023-07-20

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm dây cáp gắn ống soi tiêu hóa và gói thấu Thay thế vật tư, bảo dưỡng trung tâm khí hút, trung tâm khí nén của hệ thống khí y tế. Vậy bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá về bệnh viện.

1. Gói thầu: Mua sắm dây cáp gắn ống soi tiêu hóa

2. Gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng trung tâm khí hút, trung tâm khí nén của hệ thống khí y tế


Tin tức liên quan