Thư mời báo giá

2023-08-04

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện, sửa chữa máy thận nhân tạo; Gói thầu sửa chữa máy Siêu âm Hitachi, đèn mổ Steris với nội dung cụ thể như sau:

1. Mua sắm phụ kiện, sửa chữa máy thận nhân tạo. 

2. Gói thầu sửa chữa máy Siêu âm Hitachi, đèn mổ Steris


Tin tức liên quan