THƯ MỜI BÁO GIÁ

2024-04-05

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm khí Oxy dược dụng bình 10 lít. Nội dung cụ thể như sau:


Tin tức liên quan