Thư mời báo giá về việc lập dự toán, cấu hình, thông số kỹ thuật vật tư y tế

2023-08-11

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc lập dự toán, cấu hình, thông số kỹ thuật vật tư y tế

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê Tư vấn lập dự toán, cấu hình, thông số kỹ thuật để mua vật tư y tế như sau:

Chi tiết danh mục vật tư y tế: Như phụ lục kèm theo

Bệnh viện đề nghị quý Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá tới Bệnh viện.


Tin tức liên quan