THƯ MỜI BÁO GIÁ về việc thẩm định giá trang thiết bị y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

2023-08-22

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc thẩm định giá trang thiết bị y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Các nhà thầu thẩm định giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê thẩm định giá trang thiết bị y tế mua sắm năm 2023. Chi tiết về trang thiết bị y tế như phụ lục kèm theo.

Nội dung

Bệnh viện đề nghị quý Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá tới Bệnh viện.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu thuê tư vấn thẩm định giá.

Thời điểm nhận báo giá tại Bệnh viện: Trước 16h30, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Yêu cầu về báo giá:

- 01 bản gốc bằng tiếng Việt (bản đã đóng dấu).

- Giá trong Báo giá phải bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

- Hiệu lực báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày 25/8/2023

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Vũ Đình Toàn, nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0975864286


Tin tức liên quan