THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc thẩm định giá vật tư y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

2023-10-30

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc thẩm định giá vật tư y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Các nhà thầu thẩm định giá

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê thẩm định giá vật tư y tế mua sắm năm 2023. Chi tiết về vật tư y tế như phụ lục kèm theo

Bệnh viện đề nghị quý Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá tới Bệnh viện.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu thuê tư vấn thẩm định giá.

Thời điểm nhận báo giá tại Bệnh viện: Trước 16h30, ngày 01 tháng 11 năm 2023.

Thông tin chi tiết TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan