THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

2023-12-21

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Kính gửi:Các Doanh nghiệp, Tổ chức nghề nghiệp về tư vấn đấu thầu

 

   Trong thời gian tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu dự kiến: Mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 900.000.000 VNĐ đến 950.000.000 VNĐ

5. Số lượng mặt hàng: 46 mặt hàng (CHI TIẾT TẠI ĐÂY)


Tin tức liên quan