Yêu cầu báo giá Về việc cung cấp điện cực máy điện phân, điện cực máy giao thoa

2023-12-06

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp điện cực máy điện phân, điện cực máy giao thoa

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm điện cực máy điện phân, điện cực máy giao thoa với nội dung cụ thể TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Vũ Đình Toàn,

Phó phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên,

điện thoại: 0975864286


Tin tức liên quan