YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP HÀNG HOÁ DÙNG CHO CHẤN THƯƠNG, CHỈNH HÌNH

2023-12-20

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp hàng hoá dùng cho chấn thương, chỉnh hình

 

                         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn cho gói thầu mua sắm hàng hoá dùng cho chấn thương, chỉnh hình với nội dung cụ thể TẠI ĐÂY:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

2. Người tiếp nhận báo giá: Ông Hoàng Quý Đôn, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0912272136, email: Anhdonvt@gmail.com


Tin tức liên quan