YÊU CẦU BÁO GIÁ “Về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn đợt III tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên”

2024-06-26

 YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn đợt III

 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Các nhà cung cấp in ấn biểu mẫu, sổ sách.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn đợt III” nội dụng cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Thị Dự, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên;

- Số điện thoại: 0974296496

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

   4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 26/6/2024 đến 9h00 ngày    01/7/2024 (Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

   5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 26 /6/2024.

CHI TIẾT TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan