YÊU CẦU BÁO GIÁ Về việc mua Liều kế cá nhân

2024-05-29

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua Liều kế cá nhân

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua Liều kế cá nhân với nội dung cụ thể TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan