Yêu cầu báo giá Về việc mua sắm Bộ điện cực máy điện phân, Bộ điện cực máy điều trị bằng dòng giao thoa

2023-08-14

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm Bộ điện cực máy điện phân, Bộ điện cực máy điều trị bằng dòng giao thoa

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Bộ điện cực máy điện phân, Bộ điện cực máy điều trị bằng dòng giao thoa với nội dung cụ thể TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan