YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC TƯ VẤN GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

2023-12-21

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Cụ thể thiết bị gồm:

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy in phim

Cái

1

3

Máy thận nhân tạo

Máy

21

Bệnh viện đề nghị quý Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá tới Bệnh viện. Thông tin chi tiết TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan