YÊU CẦU BÁO GIÁ Về việc xét nghiệm chất lượng nước RO

2024-06-07

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc xét nghiệm chất lượng nước RO

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xét nghiệm chất lượng nước RO dùng cho máy lọc thận nhân tạo, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2. Người tiếp nhận báo giá: Ông Hoàng Quý Đôn. Chức vụ: Nhân viên, phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện. Điện thoại: 0912272136, Email: Anhdonvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h, ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG TIN CHI TIẾT


Tin tức liên quan