Giá viện phí mới cho đối tượng không có BHYT. Kể từ ngày 01/10/2017

2018-11-29

Theo quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý.

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND và Bảng giá